|

درخواست حمایت ایرباس از دولت‌ها

گیوم فاری مدیرعامل ایرباس، برنامه‌ای برای حمایت دولت‌ها از شرکت‌های هواپیمایی در راستای تبدیل ناوگان خود به هواپیماهای سازگار با محیط زیست ارائه می‌دهد.

با حجم پروازهای لغو شده و هواپیماهای زمینگیر شده در سراسر جهان، مدیرعامل ایرباس از دولت‌های اروپایی درخواست کرد که با سفارش جنگنده یوروفایتر به ایرباس کمک کنند.

لازم به ذکر است که تجارت هواپیماهای دفاعی ایرباس در مقایسه با رقیب خود بویینگ، بسیار کمتر است.

 

ارسال نظر