|

قوانین جدید سر و صدای هواپیما

سازمان هوانوردی فدرال (FAA) مجموعه‌ای از استانداردهای جدید سروصدا برای هواپیماهای مسافربری را منتشر کرد.

این طرح در حال حاضر به مدت ۹۰ روز تصویب گردیده و تحت عنوان یک تصمیم‌گیری پیشنهادی ارائه شده است.

با این حال بسیاری از متخصصین محیط زیست در سراسر جهان، نگرانی‌های خود را در رابطه با این طرح مطرح کرده‌اند.

 

ارسال نظر