|

کرونا و کاهش پروازها

در هفته‌‌های آتی پروازهای بسیاری لغو خواهند شد که در صورت انجام حدود ۵ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کردند.

در یک ماه گذشته در مجموع پرواز حدود ۵۸ میلیون صندلی پروازی توسط شرکت‌های هواپیمایی لغو شده است.

در حالی که اوضاع صنعت هوانوردی چین رو به بهبود است، غرب اروپا بیشترین افت پروازها را تجربه خواهد کرد.

گفته می‌شود که کشورهای غرب اروپا کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت را نسبت به سال پیش تجربه می‌کنند.

شرکت هواپیمایی ایزی‌جت و رایان ایر از آغاز ماه آوریل کلیه ناوگان خود را زمینگیر کرده اند.

تنها بهبود اوضاع مربوط به شمال شرقی آسیا می‌باشد؛ چین شاهد رشد ۱ درصدی در افزایش پروازها بوده است.

در حال حاضر مشخص نیست که پروازهای بین‌المللی چه زمانی به حالت قبل باز خواهند گشت، تنها می‌توان امید داشت که پروازهای داخلی بهبود اوضاع را تجربه کنند.

ارسال نظر