|

بحران کرونا vs. بحران مالی سال ۲۰۰۸

ترافیک هوایی اروپا در ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشت و در طی ۳۱ روز ماه مارس حجم مسافرین با کاهشی ۱۰۶ میلیونی همراه بود.

حران حال حاضر با بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه می‌شود اگرچه پیش‌بینی می‌شود بحران کووید ۱۹ خطرناک‌تر باشد‌.

شواهد این امر اکنون در فرودگاه‌های اروپا قابل مشاهده است.

در آغاز ماه مارس، فرودگاه‌های شرق اروپا با کاهش ۶ درصدی ترافیک هوایی و همچنین جنوب اروپا با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش همراه شدند.

در اواسط ماه این کاهش‌ها به ترتیب به ۶۵ درصد و ۶۱ درصد‌ رسید.

در آخر ماه و از تاریخ ۱۵ مارس تا ۲۲ مارس این کاهش‌ها به اوج خود رسیو و ترافیک هوایی در فرودگاه‌های اروپا با کاهشی ۹۰ درصدی نسبت به بازه مشابه در سال گذشته رسید.

 

ارسال نظر