|

دولت ترکیه:

لغو پروازهای ترکیش‌ایرلاینز تا پایان ماه آوریل

در حالی که تعدادی از خطوط هواپیمایی جهان در تعطیلی کامل به سر می‌بردند، شرکت هواپیمایی ترکیه برخی پروازها را انجام می‌داد.

اکنون، به دستور دولت ترکیه به علت شیوع گسترده کووید-۱۹ کلیه پروازهای داخلی و بین‌المللی این شرکت از ۴ آوریل تا پایان ماه تعلیق شده است.

البنه پروازهای بین‌المللی ترکیش از تاریخ ۲۸ مارس تعلیق شده‌ بودند.

شروع مجدد پروازها فقط به تصمیم این شرکت هواپیمایی بستگی ندارد و این شرکت باید به تصمیمات اخذ شده توسط دولت ترکیه عمل کند.

 

ارسال نظر