|

دولت انگلیس ۹۳ میلیون دلار را به منظور بازگرداندن شهروندان بریتانیایی به کشور اختصاص داد

اولویت این پروازها به کشورهایی است که بیشترین شهروندان بریتانیایی در آن ‌ها حضور دارند.

با بسته شدن مرزها در سرتاسر جهان، بسیاری از مردم انتظار نداشتند که بتوانند به انگلستان بازگردند.

در تاریخ ۲۳ مارس دولت انگلیس به شهروندان خارج از کشور دستور بازگشت به کشور می‌دهد، هرچند با تعطیلی فرودگاه‌ها و تعلیق پروازها این شهروندان قادر به بازگشت نبودند.

این هزینه‌ها برای کمک به شهروندان برای بازگشت به انگستان است‌.

ارسال نظر