|

ایرفرانس:

هواپیماهای پارک شده شرکت هواپیمایی حامل پرچم فرانسه

ایرفرانس در فرودگاه شارل‌دوگل پاریس (CDG) به علت بحران حال حاضر کرونا

بحران کووید ۱۹ منجر به کاهش سفرهای هوایی و پروازها شده و شرکت‌های هواپیمایی را مجبور به زمینگیری ناوگان‌ هواپیماهایشان کرده است.

 

ارسال نظر