|

کنترلرهای فرودگاه مشهد:

کنترلرهای فرودگاه مشهد همچنان باید شیفت بدهند

علیرغم دستور مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی مبنی بر کاهش ساعت کاری و شیفتها، کنترلرهای فرودگاه مشهد همچنان مثل روزهای قبل از کرونا باید شیفت دهند.

این درحالیست که تعداد پروازهای این فرودگاه تقریباً به یک دهم قبل کاهش یافته و نیاز به شیفت همزمان ٨ نفر نیست. 

اکنون آنها نگران خود و خانوادشان هستند.


 

ارسال نظر