|

سومین پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جهان An-225 Mriya نیز انجام شد.

این پروازها برای بررسی شرایط صلاحیت پروازی این هواپیما بعد از ۱۸ ماه زمینگیری در راستای انجام تعمیرات اساسی است.

photo_2020-03-28_20-07-45 (2)

ارسال نظر