|

مهندس سید پیروز موسوی:

لغو تمامی پروازها از مبدا فرودگاه های ساری، رشت، اصفهان ومشهد به مقصد فرودگاه عسلویه

 

نظر به درخواست مکتوب مهندس سید پیروز موسوی، مدیرعامل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سازمان هواپیمایی کشوری و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد مرکزی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در صنعت نفت، تمامی پروازها از مبدا فرودگاه های ساری، رشت، اصفهان و مشهد به مقصد فرودگاه خلیج فارس عسلویه تا تاریخ ٩٩/١/٢٢ به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو گردید.

بر این اساس تعداد پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی خلیج فارس از ١٢٤ سورتی پروازهفتگی به ٤٢ سورتی پرواز کاهش یافت.

 

ارسال نظر