|

بهرام قاسمی، سفیر ایران در فرانسه: اولین هواپیمای چارتر پزشکان بدون مرز با یک بیمارستان صحرایی از بوردو فرانسه راهی تهران شد.

ارسال نظر