|

با توجه به شرایط فعلی که در سراسر جهان به دلیل بحران ویروس کرونا ایجاد شده است، شرکت هواپیمایی FlyingBracles تصمیم گرفته است که پروازهای خود را از تاریخ ۲۱ مارس تا ۱۹ آوریل به طور موقت متوقف کند.

ارسال نظر