|

به مناسبت 8 مارچ

روز جهانی زن و Annika Russmäe خلبان خطوط هوایی ایربالتیک

در اینجا تجربیات و برخی صحبت‌های آنیکا به مناسب روز جهانی زن و تجلیل از بانوان فعال در صنعت هوانوردی جمع‌آوری شده است. بنابر صحبت‌های این خلبان زن، داشتن شغلی در صنعت حمل و نقل هوایی تجاری و فارغ‌التحصیلی از مدارس هوانوردی برای یک زن کار ساده‌ای نبوده و هواپیمایی ایربالتیک فرصتی استثنایی برای او بوده است. علی‌رغم تمام برابری‌های جنسیتی در ایربالتیک آنیکا معتقد است که همچنان در این حرفه نگاه محکم‌تری نسبت به مردان وجود دارد. در حال حاضر، ۶ درصد از کل خلبانان ایربالتیک زن هستند، و تعداد بیشتری از آنها به عنوان کادر، کارمند، در آکادمی خلبان ایربالتیک حضور دارند. حتی تعداد بیشتری از خانم‌ها هم اکنون متقاضی هستند و ایربالتیک به شدت از اصل تنوع حمایت می‌کند و متعهد شده است تا برابری جنسیتی کامل را در تمام سطوح عملیاتی به دست آورد و کارمندان واقعا این رویکرد را احساس می‌کنند. 

a03122d3-a812-4d42-bcfe-e6b673a86a2d

او در ادامه می‌گوید دلیلی وجود ندارد که زنان از رویاهای خود برای ایجاد مشاغل در صنعت حمل‌ و نقل هوایی دست بکشند. تعصبی که عده‌ای از مردم تمایل به آن دارند این است که حمل و نقل هوایی فقط برای مردان است و این موضوع برای بعضی افراد کافی است که رویاهای خود را پشت سر بگذارند. تسلیم شدن آسان است زیرا مردم می‌ترسند شکست بخورند. 

آنیکا هرگز احساس نابرابری در مدرسه یا حتی در ایربالتیک نکرده و عاشق پرواز است. 

منبع: simple flying

ارسال نظر