|

مشکلات هوانوردی:

سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه دبی ادامه دارد.

مسافران میگویند اجازه پرواز از ایران به امارات داده نمی شود و اکنون پروازی برای بازگرداندن آنها به ایران نیست.

اکنون این مسافران با مشکل اسکان و تغذیه به دلیل کمبود نقدینگی مواجه شده اند. 

پرسنل فرودگاه امارات به آنها گفته اند که یک ایرلاین ایرانی باید بپذیرد که بدون مسافر به امارات بیاید و شما را به ایران منتقل کند و یا یک هواپیمای اماراتی را اجاره کند که مسافران را به تهران منتقل کند و خالی از مسافر بازگردد. 

امارات به هواپیماى ایرانى اجازه نمی دهد که با مسافر به دبى پرواز کند. 

اکنون باید دید کدام ایرلاین حاضر مى شود بدون مسافر به دبى پرواز کرده و مسافران ایرانى را به کشور منتقل کند. 
کن نیوز این خبر را تکمیل خواهد کرد. 

 

ارسال نظر