|

امارات نیز مرز هوایی خود با ایران را به دلیل شیوع ویروس کرونا بست.

پروازهای روتین مسافری تا اطلاع ثانوی لغو می‌باشد.

ارسال نظر