|

حسین دهباشى در گفتگو با ایرناپلاس:

نظر حسین دهباشى درباره سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران توسط آمریکا

حسین دهباشى در گفتگو با ایرناپلاس به مصاحبه خود با جانشین وقت نیروی هوایی در زمان جنگ، درباره سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران توسط آمریکا اشاره کرده و می‌گوید، شاید اگر عبرت ایشان درباره مدیریت واحد آسمان ایران در شرایط غیرمتعارف نادیده گرفته نمی‌شد، سانحه هواپیمای اوکراینی رخ نمی‌داد.

ارسال نظر