|

نگرانى تعدادی از مهمانداران و خلبانهای پروازهای داخلی و خارجی

کروی پروازی چگونه از ابتلا به کرونا مصون باشند؟

نگرانى اهالى صنعت هوانوردى در پیشگیرى از کرونا

تعدادی از مهمانداران و خلبانهای پروازهای داخلی و خارجی، در پیامهایى به کن نیوز، از چگونگى پیشگیرى خود از ابتلا به ویروس جدید کرونا ابراز نگرانى کردند. 

آنها مى گویند که اجازه استفاده از ماسک و دستکش در پرواز به آنها داده نمى شود و با توجه به اینکه محیط هواپیما و مسافرت هوایى و فرودگاهها یک محیط عمومى ست، خطر ابتلا به ویروس کرونا براى آنها وجود دارد. 

در کشورهایى مانند چین، همه پروازها با مراقبت ویژه همراه است و همه کروى پروازى با ماسک و دستکش و رعایت کامل نکات بهداشتى در پروازها حاضر مى شوند. 

باید دید وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازى چه تمهیدى را براى کارمندان فرودگاهى و کروى پروازى در مقابله و پیشگیرى کرونا خواهند اندیشید. 

ارسال نظر