|

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

حجم ویدیو: 1.65M | مدت زمان ویدیو: 00:01:02

پروازها به چین متوقف شده است و صرفا پرواز های باری با نظارت وزارت بهداشت انجام میشود.

پروازها به چین متوقف شده است و صرفا پرواز های باری با نظارت وزارت بهداشت انجام میشود.

 

 

ارسال نظر