|

انجام 2811 پرواز سر وقت

پیشی گرفتن آمار پروازهای به‌موقع مهرآباد از پروازها تأخیردار

در دی‌ماه امسال 2811 پرواز به‌موقع در فرودگاه مهرآباد انجام شد، بررسی آمار نشان می‌دهد در این ماه، میزان پروازهای به‌موقع شرکت‌های هواپیمایی از پروازهای تأخیردار آنها پیشی گرفته است.

در دی‌ماه امسال 16 شرکت هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد پرواز انجام دادند که در این بین شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام 289 پرواز تأخیردار از 505 پرواز‌ پرتأخیرترین شرکت هواپیمایی و شرکت هواپیمایی پویا با انجام 6 پرواز تأخیردار از 43 پرواز ‌کم‌تأخیرترین شرکت هواپیمایی ‌در ماه مذکور شد. در کل دی‌ماه امسال در مهرآباد 2811 پرواز به‌موقع انجام شد.

البته ضرورت دارد به این موضوع توجه شود که اگر شرکت هواپیمایی پویاایر ‌در 14 درصد از پروازهای خود تاخیر داشته است، در دی‌ماه فقط 43 پرواز انجام داده است در حالی که در همین دی‌ماه، شرکت‌های هواپیمایی نظیر ایران‌ایر 907 پرواز، آسمان 658 پرواز، ماهان 648 پرواز و زاگرس 505 پرواز انجام داده‌اند.

بنا بر این گزارش شرکت هواپیمایی آتا دی‌ماه امسال 424 پرواز در مهرآباد انجام داد که 214 پرواز به موقع و 210 پرواز معادل 50 درصد با تأخیر انجام شد. شرکت هواپیمایی آسمان دی‌ماه امسال 658 پرواز در مهرآباد انجام داد که 314 پرواز به موقع و 344 پرواز معادل 52 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دی‌ماه امسال بیشترین تعداد پرواز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین شرکت‌های هواپیمایی انجام داد که 907 پرواز بود که از این تعداد 411 پرواز به موقع و 496 پرواز با تأخیر انجام شد. از 268 پرواز ایرتور در ماه مذکور 155 پرواز به موقع و 113 پرواز معادل 42 درصد با تأخیر انجام شد.

پویاایر دی‌ماه امسال 43 پرواز در مهرآباد انجام داد که 37 پرواز به موقع و 6 پرواز معادل 14 درصد با تأخیر انجام شد. از 170 پرواز تابان در مهرآباد 84 پرواز به موقع و 86 پرواز معادل 51 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی زاگرس دی‌ماه امسال 505 پرواز در مهرآباد انجام داد که 216 پرواز به موقع و 289 پرواز معادل 57 درصد با تأخیر انجام شد. از 66 پرواز ساها در ماه مذکور 49 پرواز به موقع و 17 پرواز معادل 26 درصد با تأخیر انجام شد.

سپهران نیز در ماه مذکور 89 پرواز در مهرآباد انجام داد که 64 پرواز به موقع و 25 پرواز معادل 28 درصد با تأخیر انجام شد. از 333 پرواز قشم‌ایر در مهرآباد 192 پرواز به موقع و 141 پرواز معادل 42 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت کارون نیز دی‌ماه امسال 149 پرواز انجام داد که 96 پرواز به موقع و 53 پرواز معادل 36 درصد با تأخیر انجام شد. از 347 پرواز کاسپین در مهرآباد نیز 195 پرواز به موقع و 152 پرواز معادل 44 درصد با تأخیر انجام شد.

کیش‌ایر نیز دی‌ماه امسال 231 پرواز در مهرآباد انجام داد که 133 پرواز به موقع و 98 پرواز معادل 42 درصد با تأخیر انجام شد. از 648 پرواز دی‌ماه ماهان در مهرآباد 401 پرواز به موقع و 247 پرواز معادل 38 درصد با تأخیر انجام شد.

معراج نیز دی‌ماه امسال 145 پرواز در مهرآباد انجام داد که 104 پرواز به موقع و 41 پرواز معادل 28 درصد با تأخیر بود. از 237 پرواز شرکت هواپیمایی وارش در مهرآباد 146 پرواز به موقع و 91 پرواز معادل 38 درصد با تأخیر انجام شد.

13981127000334_Test_NewPhotoFree

بنا‌براین گزارش بررسی آمار نشان می‌دهد در دی‌ماه امسال، میزان پروازهای به‌موقع شرکت‌های هواپیمایی از پروازهای تأخیردار آنها پیشی گرفته است.

این آمار شامل همه عوامل منشأ تاخیر نظیر تغییرات جوی، ‌عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و غیره است.

منبع: فارس

ارسال نظر