|

عملکرد پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در دی ماه ۹۸ منتشر شد

بیشترین تعداد پروازها متعلق به ایران ایر
انجام ۵ هزار و ۲۲۰ پرواز در دی ماه

سازمان هواپیمای کشوری عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در دی‌ماه را منتشر کرد که بر اساس آن شرکت ایران ایر با ۹۰۷ پرواز بیشترین تعداد پروازها را به خود اختصاص داده است. شرکت هواپیمایی زاگرس نیز با ۵۷ درصد تاخیر بیشترین میزان تاخیرها را داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در دی‌ ماه سال جاری از مجموع ۱۶ ایرلاین داخلی ۵ هزار و ۲۲۰ پرواز انجام گرفته که ۲ هزار و ۴۰۹ پرواز آن یعنی نیمی از پروازها تقریباً با تأخیر انجام شده است.

بر این اساس ایران‌ایر در این ماه بیشترین تعداد پروازها را با انجام ۹۰۷ پرواز داشته که از این تعداد، ۴۹۶ پرواز با تأخیر انجام شده است.

همچین شرکت هواپیمایی آسمان با ۶۵۸ پرواز در رتبه دوم بیشترین تعداد پروازها قرار گرفته که از این تعداد۳۱۴ پرواز به موقع و  ۳۴۴ پرواز آن با تأخیر همراه بوده است.همچنین شرکت ماهان نیز با ۶۴۸ پرواز رتبه سوم بیشترین پروازها را به خود اختصاص داد که از این تعداد ۴۰۱ پرواز به موقع و ۲۴۷ پرواز تاخیر داشته است.

بر اساس این گزارش شرکت هواپیمایی زاگرس با ۵۰۵، آتا ۴۲۴، کاسپین ۳۴۷، قشم ایر ۳۳۳، ایران ایرتور ۲۶۸، وارش ۲۳۷، کیش ایر ۲۳۱، تابان ۱۷۰، کارون ۱۴۹، معراج ۱۴۵ پرواز به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شرکت هواپیمایی پویا ایر با ۴۳ پرواز ،ساها با ۶۶ و سپهران با ۸۹ پرواز به ترتیب کمترین میزان پروازها را داشته اند.

شرکت هواپیمایی زاگرس نیز ۵۷ درصد از پروازهای خود را با تأخیر انجام داده و بیشترین میزان تاخیر در بین شرکت های هواپیمایی را داشته است.

گفتنی است این آمار شامل تمام عوامل منشاء تاخیر از جمله تغییرات جوی، عملیاتی، فنی و تسهیلاتی  است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر