|

محمد طیطو اظهار داشت:

انتخاب رئیس هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دبیر هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از انتخاب محمد مهدی کربلایی به عنوان رئیس هیئت مدیره این مجموعه خبر داد.

محمد طیطو اظهار داشت به استناد  ماده ١٧ و تبصره ذیل ماده ٢٦ اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در جلسه ١٦٨ هیئت مدیره شرکت مورخ هشتم دی ماه مهندس محمد مهدی کربلایی مدیرعامل؛ با اتفاق آرا به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انتخاب شدند.

طیطو گفت : آقای محمد مهدی کربلایی پیش از این با حکم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بعنوان مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شده بود.

گفتنی است، محمد مهدی کربلایی پیش از این، سمت هایی همچون مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان اتکا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان صنایع دریایی، مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در امور دریایی، ریاست هیات مدیره شرکت دیزل سنگین ایران، ریاست هیات مدیره شرکت بسط انرژی پرشیا را در رزومه خود داشته است.

منبع: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

ارسال نظر