|

در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت

بررسی تاب آوری سامانه‌های هوانوردی در برابر حملات سایبری

استفاده از سامانه‌های هوشمند و نیز حرکت به سمت فرودگاه هوشمند با هدف بومی‌سازی سامانه‌ها و چگونگی تاب آوری این سامانه‌ها در برابر حملات سایبری در نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد.

در این کنفرانس که با مشارکت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و دیگر سازمان‌ها در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی از ۲۷ آذر آغاز به کار کرد ، اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی بعنوان نماینده شرکت فرودگاه‌ها اقدام به برگزاری یک پنل تخصصی با محوریت تاب آوری سامانه‌های هوانوردی در برابر حملات سایبری کرد که با استقبال خوبی از طرف مخاطبان مواجه شد. 

در این پنل که به ریاست پیام عسکرپور معاون اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی تشکیل شد، آقایان علیرضا خدادوست رئیس اداره سامانه‌های هوانوردی و فرودگاهی، علیرضا مهدوی صفت رئیس اداره زیرساخت، سجاد شیخ انصاری کارشناس فرودگاه رشت، امیر صابری کارشناس فرودگاه بندرعباس و محمدرضا بابالو کارشناس فرودگاه کرمانشاه بعنوان اعضای پنل حضور داشتند و در آن نیاز استفاده از سامانه‌های هوشمند و نیز حرکت به سمت فرودگاه هوشمند با هدف بومی سازی سامانه ها و چگونگی تاب آوری این سامانه ها در برابر حملات سایبری توسط اعضای پنل و نیز مخاطبان به چالش کشیده شد.

 در پایان این پنل نیز دکتر زهره بشارتی راد معاون پژوهشی مرکز توسعه نوآوری‌های انرژی برق و متخصص حوزه تاب آوری ضمن تاکید بر نزدیک شدن صنعت و دانشگاه بر اجرای پروژه‌ای با موضوع شناخت امکان بومی سازی سامانه‌ها و احصاء توانمندی‌های داخلی قبل از انجام بومی سازی تاکید کرد.

وی ادامه داد: پس از انجام این شناخت با برنامه ریزی دقیق و صحیح می‌بایست صنعت و دانشگاه‌ها نسبت به بومی‌سازی سامانه‌های فاز شناخت اقدام کنند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر