|

آیا وقت استفاده تجاری از بال‌های پرنده بدون دم رسیده است؟

تصویر برش خورده از یک بال پرنده نورثروپ گرومن را مشاهده میکنید که در سال ۱۹۵۱ میلادی  ساخته شده است که بصورت تجاری در آمده است.

*به نظر شما این اتفاق روی خواهد داد؟ منتظر نظرات شما در صفحه اینستاگرام کن نیوز هستیم.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر