|

APU و مایعات

واحد قدرت اضطراری یا همان APU برای متراکم کردن هوا استفاده می‌شود نه مایعات، به همین دلیل روش‌هایی وجود دارد تا از رفتن مایعات به داخل APU جلوگیری کند یکی از این روش‌ها خاموش کردن APU در حین انجام عملیات یخ زدایی می‌باشد.

ترجمه اختصاصی کن نیوز 

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر