|

جدیدترین عکس هابل

هابل جدیدترین عکس چندجزئی (عکس‌هایی که با کنار هم گذاشتن چند عکس دیگر تولید می‌شوند) خود را از کهکشان Triangulum که 14500 سال نوری از آن فاصله دارد، مخابره کرده‌است.

به نظر می‌رسد کهکشان Triangulum از سال‌هایی که با دیگر کهکشان‌ها فعل و انفعالاتی داشته‌است پدیدار شده و قابلیت تولید ستاره‌های زیادی را بدست آورده‌است.

محققان با استفاده از حجم بالای اطلاعات حاصله از  هابل، نرخ زیاد تولید ستاره‌های این کهکشان را از نظر چگالی بررسی می‌کنند.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر