|


پرواز١٢١٨ قشم ایر با فوکر 100 از مبدا تهران به مقصد بوشهر به علت شرایط بد جوی و طوفان و دید کم در فرودگاه اهواز به زمین نشست

پرواز١٢١٨ قشم ایر با فوکر 100 از مبدا تهران به مقصد بوشهر به علت شرایط بد جوی و طوفان و دید کم در فرودگاه اهواز به زمین نشست ،مسافران در حال پذیرایی هستند و پس از بهبود وضعیت جوی عازم بوشهر میشوند.

 

ارسال نظر