|

هواپیمایی Allegiantمسیر های پروازی جدیدی را به برنامه های خود اضافه کرد.

هفته ی گذشته هواپیمایی Allegiant اعلام کرد که در برنامه ریزی هایی که توسط این شرکت انجام شده ،مسیر ها و سرویس های جدید پروازی را در زمستان٢٠١٨/١٩در نظر گرفته اند که این مسیر های جدید با هواپیما های ایرباس٣١٩ و ٣٢٠انجام خواهد شد.مسیر های این پرواز ها از آلبانی به اورلاندو و سانفورد،آلبانی به پانتاگوردا،آلبانی -سن پترزبورگ و ....است.منبع:www.routesonline.com

مترجم:شیرین شیخ الاسلامی

ارسال نظر