|
  • در نشست خبری هواپیمایی ایران ایرتور و اصحاب…

    در جلسه‌ای که مورخ ۱۶ مرداد ۹۸ در محل ساختمان مرکزی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تشکیل شد، مدیران این شرکت نسبت به…

اخبار هوانوردی