|

۱۵:۳۰

مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان اصفهان: نقص فنی هواپیمای مسافربری ایران ایر تهران به نجف در فرودگاه اصفهان رفع شد و این هواپیما فرودگاه شهید بهشتی را ترک کرد.

۱۳:۳۰ 

فرود پرواز تهران-نجف هما در اصفهان

پرواز شماره ۵۳۲۹ هواپیمایی ایران ایر که ساعت ۷:۲۱ تهران را به مقصد نجف ترک کرده بود به دلیل نقص فنی به اصفهان دایورت کرد و در این فرودگاه فرود آمد.این سومین نقص فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی در سه روز اخیر است.

 

 

 

 

ارسال نظر