|

درآمد شرکت فرودگاه‌ها از‌ پروازهای عبوری‌ کم نمی‌شود‌
توافق با ستاد‌کل نیروهای مسلح برای افزایش مسیرهای پروازی

مدیرعامل شرکت‌ فرودگاه‌‌ها و ناوبری هوایی ایران ضمن تشریح بند «ی» تبصره 10 لایحه بودجه سال 1401 گفت: درآمد شرکت فرودگاه‌ها از محل پروازهای عبوری در سال‌ 1401 کاهش نمی‌یابد.

سیاوش امیرمکری در تشریح  بند «ی» تبصره 10 لایحه بودجه سال 1401، بیان کرد: با توجه به‌ بودجه مصوب سال 1401 شرکت فرودگاه‌ها که با تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است، درآمدهای شرکت تا سقف 51 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای اختصاصی بر اساس برنامه‌های پیشنهادی به عنوان منابع تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری صرف انجام مأموریت‌های شرکت شامل نوسازی سامانه‌های هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت‌ فرودگاه‌‌ها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: در حال حاضر 100 درصد درآمدهای حاصل از 132 مسیر هوایی به طول 88000 کیلومتر به استناد بند 3 ماده 53 قانون احکام دائمی توسعه کشور‌ متعلق به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

وی بیان کرد: درآمدهای مذکور در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های مصوب و در چارچوب بودجه سال 1401 که به تصویب مراجع قانونی رسیده است به مصرف خواهد رسید و امیدواریم با بهبود شرایط هوانوردی دنیا و افزایش آمار سفرهای هوایی و پروازهای عبوری با افزایش مسیرهای پروازی و اقتصادی کردن مسیرهای مذکور درآمدهای شرکت از رقم پیش‌بینی شده نیز فراتر رود.

* توافق با ستاد کل نیروهای مسلح بابت افزایش مسیرهای پروازی مازاد بر 132 مسیر موجود

امیرمکری با اشاره به توافقات به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور کاهش مناطق محدود پروازی فضای کشور و افزایش مسیرهای پروازی مازاد بر 132 مسیر موجود با هدف اقتصادی کردن مسیرهای عبور فضای کشور، اظهار امیدواری کرد: با کاهش محدودیت‌های موجود در فضای کشور، درآمدهای ارزی ناشی از ارائه سرویس‌های هوانوردی افزایش یافته و از ظرفیت‌های به وجود آمده، کشور منتفع شود.

مدیرعامل شرکت‌ فرودگاه‌‌ها و ناوبری هوایی ایران ضمن اشاره به اهداف توافق به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح شامل ارتقاء امنیت و ایمنی پروازها و جذب بیشتر پروازهای بین المللی عبوری از فضای کشور، بر لزوم بهسازی و ارتقاء سامانه‌های ناوبری‌، ارتباطی و نظارتی از محل منابع حاصل از افزایش در آمدها تاکید کرد.

 

منبع: فارس

ارسال نظر