|

انجام وارسی پروازی در شش فرودگاه کشور

هفته گذشته سامانه های کمک ناوبری فرودگاه های یزد، طبس، زابل، بم، شهرکرد و اصفهان وارسی پروازی شدند.

از 18 تا 23 بهمن عملیات وارسی پروازی سامانه های کمک ناوبری فرودگاه های یزد، طبس، زابل، بم، شهرکرد و اصفهان با هواپیمای فلایت چک شرکت و همکاری مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی، اداره کل کنترل ترافیک هوایی و کارشناسان ناوبری هوایی این فرودگاه ها انجام شد.

 

در این راستا 18 و19 بهمن وارسی پروازی سامانه های VOR و PAPI و طرح خروجی فرودگاه یزد انجام شد.

 

20 بهمن سامانه VOR ایستگاه دربند و نیز VOR فرودگاه طبس با موفقیت به پایان رسید و 21 بهمن نیز سامانه VOR فرودگاه زابل وارسی شد.

 

22 بهمن نیز سامانه VOR فرودگاه بم و DVOR فرودگاه شهرکرد وارسی پروازی شدند و 23 بهمن نیز وارسی پروازی سامانه ILS فرودگاه اصفهان انجام شد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر