|

بازدید مسوولان سازمان اداری و استخدامی از حوزه های ستادی شرکت فرودگاه ها

مسوولان امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن حضور در شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران ابعاد فعالیت های حوزه هوانوردی و همچنین برخی از مشکلات ساختاری حوزه های ستادی از جمله مدیریت ایمنی، وارسی پروازی و الکترونیک هواپیمایی را بررسی کردند.

این بازدید با توجه به بروز برخی از مشکلات ساختاری حوزه های ستادی شرکت و با دعوت علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع انجام شد.

 

همچنین مسوولان امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی از مرکز کنترل فضای کشور و برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد بازدید کردند.

 

در ادامه مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، مسوولان واحدهای دفتر مرکزی حراست و امنیت فرودگاهی و روابط عمومی در جلسه ای با حضور مسوولان سازمان اداری و استخدامی به بیان مشکلات ساختاری واحدهای مختلف شرکت پرداختند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر