|

شرفی عضو کمیته بازاریابی فضای شد

با ابلاغی از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، محمد سعید شرفی به عنوان عضو کمیته بازاریابی فضای کشور منصوب شد.

این ابلاغ با توجه به تعهد و تخصص شرفی در حوزه های ناوبری هوایی، ارتباطات بین المللی و منطقه ای، شناخت رویکردها و موضوعات مستحدثه در زمینه ترافیک هوایی منطقه و اشراف به استراتژی ها و سناریوهای آتی رقبا در منطقه جنوب غرب آسیا و سابقه همکاری های کشوری و نظامی انجام شده است.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر