|

انجام TRA آتش نشانی فرودگاهی برای اولین بار در خاورمیانه

مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما گفت: برای آنالیز منابع و وظایف(TRA) بر اساس مستندات مربوطه برنامه ریزی کرده و هماهنگی های لازم برای اجرای اولین آنالیز در فرودگاه کرمان انجام شده است.

حمید حاجی بیگی در گفت و گو با پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی با اعلام این خبر ضمن اشاره به نسخه جدید سند 9137 ایکائو عنوان کرد: ایکائو روشی برای تعیین تعداد افراد مورد نیاز در هر تیم عملیاتی آتش نشانی و نجات هواپیما تعریف کرده و بر این اساس اداره کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما با توجه به تعدد فرودگاه های کشور و شرایط متفاوت آنها اجرای این تجزیه و تحلیل را در اولویت دارد.

مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما افزود: پس از جلسه های متعدد آنالیز منابع و وظایف (TRA) بر اساس مستندات مربوط انجام و برای نخستین بار در سطح منطقه در فرودگاه کرمان روی یک هواپیمای A300 پیاده شده است.

وی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت آموزش های مجازی و اجرای برنامه تربیت اساتید در دوران محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت: در یک سال اخیر در حوزه آموزش به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و ماهیت آموزش های تخصصی و عملیاتی این اداره کل، امکان برگزاری بسیاری از دوره ها وجود نداشت، بنابراین ضمن برگزاری محدود برخی دوره های تئوری،  تلاش ها در دو بخش شامل تمرین های فصلی و آماده سازی زیرساخت ها متمرکز شد.

حاجی بیگی افزود: در برنامه تمرین های فصلی، آموزش و تمرین از طریق ارسال فیلم و متن آموزشی به وسیله لوح فشرده و برگزاری تمرین بر اساس آن و در نهایت آزمون، ارزیابی و تشریح آن با حضور استادان مربوط از طریق گروه های مجازی انجام می شود. در این بخش سه مجموعه تهیه و برای تمام فرودگاه ها ارسال شد و یک مجموعه نیز آماده ارسال است. همچنین تمرین، آزمون، ارزیابی، تشریح و مستندسازی مجموعه های ارسالی در فرودگاه ها انجام شده و نتایج آن از سوی فرودگاه ها ارزیابی و در صورت نیاز با فرودگاه ها به تبادل نظر پرداخته می شود .

وی گفت: همچنین در بخش آماده سازی زیرساخت ها (تربیت استاد و بازبینی و به روزرسانی سرفصل ها و محتوای آموزشی) بر مبنای یک فرآیند تعریف شده و اعلام فراخوان، برای شناسایی و تربیت استاد اقدام شده، سرفصل های آموزشی موجود نیز با منابع معتبر و بروز مطابقت داده شده، و اکنون در حال اطلاع رسانی به استادان هستیم تا محتوای آموزشی را به روز رسانی کنند. از طرف دیگر سرفصل ها و محتواهایی که وجود نداشته به استادان جدید اطلاع رسانی شده تا در خصوص تولید محتوا اقدام کنند.

مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما همچنین با اشاره به تنظیم برنامه جامع دستورالعمل ها با نیازسنجی دستورالعمل های موردنیاز این اداره کل عنوان کرد: در این راستا دستورالعمل های مورد نیاز اداره کل در قالب چهار نظامنامه نیازسنجی شده به گونه ای که از یک طرف نیازهای عملیاتی را پاسخگو باشد و از طرف دیگر الزامات قانونی بویژه قوانین سازمان هواپیمایی کشوری  Part-ADR را پوشش دهد.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل ایمنی اماکن با توجه به ابلاغ وظایف آن به اداره کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما توضیح داد: با توجه به واگذاری مسوولیت نظارت بر سیستم های اعلام و اطفای حریق در اماکن فرودگاهی به این اداره کل، کارگروه ایمنی اماکن تشکیل وضمن برگزاری جلسه های کارشناسی متعدد با سایر حوزه های مرتبط با این موضوع، تهیه دستورالعمل ها و سرفصل های آموزشی مربوط به این حوزه در دستور کار آن قرار گرفته است. تهیه دستورالعمل در مراحل پایانی قرار دارد و یک برنامه آموزشی اختصاصی برای پاسخگویی به نیاز همکاران در این بخش تهیه شده که تا پایان سال جاری و همزمان با ابلاغ دستورالعمل اجرا خواهد شد.

حاجی بیگی همچنین گفت: دستورالعمل صلاحیت شغلی اداره کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما در انطباق با قوانین  Part-ADRتهیه و پس از تایید و تصویب در شرکت، برای تایید نهایی به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است. همچنین با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری، گواهینامه صلاحیت شغلی کارکنانی که مراحل آزمون را در سازمان انجام داده بودند نیز صادر شد.

وی افزود: اولین نسخه از دستورالعمل استاندارد عملیات آتش نشانی و نجات در مواجهه با حوادث و سوانح، تهیه و به فرودگاه ها ابلاغ شده است. این دستورالعمل به تبیین اقدامات لازم در مواجهه با 9 سانحه اصلی هواپیمایی می پردازد و عملکرد آتش نشانان و نجاتگران فرودگاهی را شفاف و منطبق با استانداردهای بین المللی می کند.

ارسال نظر