|

بازدید مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی از ترمینال مسافری

در جریان این برنامه، که تعدادی از معاونان و مدیران نیز وی را همراهی میکردند مهندس محمد مهدی کربلایی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از قسمتهای مختلف ترمینال...

در جریان این برنامه، که تعدادی از معاونان و مدیران نیز وی را همراهی میکردند مهندس محمد مهدی کربلایی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از قسمتهای مختلف ترمینال از جمله بهداشت مرزی، پلیس گذر نامه و گمرک بازدید کردند.  

در این دیدار، مهندس کربلایی کلیه مراحل ورود و خروج مسافرین را بررسی کرده و ضمن تاکید فراوان بر تسهیل فرآیندهای مربوط به مسافران در قسمتهای مختلف و تکریم کامل مسافر در کلیه بخشها، برای رفع مشکلات و موانع، دستورات لازم را صادر کردند. 

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) همچنین آشنایی مسافران با حقوق خود را یک اصل دانسته و خواستار نظارت کامل بر نحوه رفتار کلیه پرسنل فعال در ترمینال با مسافران شدند.

آقای کربلایی همچنین بر اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی از سوی وزارت بهداشت در مورد مسافرین ورودی تاکید کرده و در مورد افزایش کیفیت خدمت رسانی به مراجعان و مسافران دستورات مقتضی را صادر کردند.

ارسال نظر