|

فرودگاه جزیره خارگ به شرکت فرودگاه‌ها واگذار شد

در آیینی با حضور حضور مشاور هوانوردی و فرودگاهی وزیر نفت و مشاوران شرکت فرودگاههای کشور، فرودگاه جزیره خارگ به شرکت فرودگاه‌ها واگذار شد.

 

در این جلسه مشاور وزیر نفت در امور هوانوردی و فرودگاهی افزود: هدف ایکائو، شیوه نامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری، خاصه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ارتقا فرهنگ ایمنی و امنیت صنعت هوانوردی و نهادینه کردن آن بر پایه قانون مداری  می‌باشد.

کاظم پور ادامه داد: امروزه استفاده از فرودگاه برای شرکت‌های نفتی  یک امر غیر قابل اجتناب است و فرودگاهها نقش بسیار کلیدی و اساسی در تولید و عملیات وزارت نفت دارند، بنابراین همه ما خواهان ارتقا کیفیت و بهبود خدمات در بخش حمل و نقل هوایی و فرودگاهی هستیم  

مشاور وزیر نفت در امور هوانوردی وفرودگاهی تصریح کرد: از آنجایی که هر وزارتخانه‌ای بر طبق قانون می‌بایستی به وظایف ذاتی خودش مبادرت ورزد، براساس توافقاتی که بین وزرای محترم نفت و راه شهرسازی انجام شد مقرر گردیده که اداره و راهبری و مدیریت فرودگاه‌های اختصاصی وزارت نفت به نهاد تخصصی اداره فرودگاه‌ها یعنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تحویل داده شود.

منبع: فارس

ارسال نظر