|

مدیرکل فرودگاه های مازندران:

قابلیت پارک همزمان ۲ ایرباس در اپرون فرودگاه رامسر فراهم می شود

مدیرکل فرودگاه های مازندران با اشاره به اجرای طرح توسعه ترمینال و اپرون فردگاه رامسر گفت: با این طرح ها، این فرودگاه قابلیت پارک دو ایرباس ۳۲۰ را همزمان خواهد داشت.

سعداله وطنخواه در حاشیه اجرای طرح توسعه ای فرودگاه رامسر با اظهار اینکه ترمینال فرودگاه رامسر کوچک بوده و در حد توسعه باند بتنی نیست از اجرای طرح توسعه فرودگاه در قالب طرح تعاملی فرودگاه و شهرداری خبر داد و گفت:طرح اپرون فرودگاه و توسعه ترمینال به صورت همزمان اجرا می شود.

وی ادامه داد: با تکمیل این طرح ها ظرفیت ترمینال فرودگاه دو برابر افزایش خواهد یافت و توان پذیرش ۵۰۰ هزار مسافر در سال را خواهد داشت.

به گفته وطنخواه همچنین با توسعه ظرفیت اپرون، این فرودگاه قابلیت همزمان پارک دو ایرباس ۳۲۰ را در اپرون خواهد داشت.

وطنخواه با اظهار اینکه فرودگاه رامسر در مسیر توسعه قرار گرفته است، اظهار داشت: طرح توسعه سالن به متراژ ۱۲ هزار مترمربع، توسعه اپرون به متراژ پنج هزارمتر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا می شود.

گفتنی است سه فرودگاه در مازندران فعالیت دارد.

منبع: بازار

ارسال نظر