|

برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا:

برای مهار کرونا، باید تدابیر سختگیرانه‌ای در فرودگاه‌ها اعمال شود

با توجه به اینکه فرودگاه‌ها دروازه ورود ویروس کرونا به هر کشوری هستند، عفونت شناسان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از ورود این ویروس ‏ از طریق فرودگاه‌های کشور، تدابیر سخت تری به اجرا گذاشته شود.

ویروس جدید کرونا (کووید-‌‌۱۹) ‌ به روند گسترش خود در جهان ادامه می‌دهد و در این میان فرودگاه‌های جهان نقش در ورودی را برای این ویروس ایفا می‌کنند. در همین راستا ایتالیا ورود مسافران از برزیل و ۱۲ کشور دیگر که بیشترین ابتلا و درگیری را با ویروس جدید کرونا (کووید-‌‌۱۹) ‌ دارند ممنوع اعلام کرده است.

اما در فرانسه کنترل‌ها در خصوص جلوگیری از ورود ویروس جدید کرونا (کووید-‌‌۱۹) ‌ از طریق فرودگاه ناکافی و ناکارآمد است. کارشناسان می‌گویند همانطور که فرودگاه دروازه اصلی ورود مسافران به هر کشوری است همانگونه نیز دروازه اصلی ورود ویروس جدید کرونا (کووید-‌‌۱۹) ‌ به داخل کشور مورد نظر نیز خواهند بود.
برای جلوگیری از ورود ویروس جدید کرونا (کووید-‌‌۱۹) ‌ به داخل فرانسه در فرودگاه شارل دو گل پاریس دوربین‌های تب سنج نصب شده است.
کسانی که درجه حررات بدن شان بالای ۳۸ درجه سانتیگراد باشد به مسیری دیگری هدایت می‌شوند تا تب شان دقیق‌تر بررسی شود.
این اقدام باعث اطمینان خاطر به برخی از مسافران و مردم در فرانسه شده است. اما برخی دیگر این میزان کنترل را ناکافی می‌دانند. زیرا درست است که ممکن است در فرودگاه تب افراد سنجیده شود. اما برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی چه کار باید کرد که در فرودگا‌ها به هیچ وجه رعایت نمی‌شود.
بر اساس این گزارش از زمانی که این دوربین‌های تب سنج در فرودگاه شارل دو گل پاریس نصب شده است تاکنون ۱۰۰ هزار مسافر را تب سنجی کرده اند، اما در این مدت تنها بیست نفر درجه حرارت بدن شان بالای ۳۸ درجه سانتیگراد بوده است. تازه کسانی که درجه حرارت بدنشان بالا بوده است به آن‌ها توصیه شده است به بیمارستانی که در نزدیکی فرودگاه است برای انجام آزمایش کرونا بروند، اما در انجام این کار مسافران مجبور نیستند. در نتیجه در عمل این ساز و کار موثر واقع نشده است.
ناقلان ویروس جدید کرونا (کووید-‌‌۱۹) ‌ به راحتی در صفوف مردم قرار می‌گیرند بدون آنکه کسی آن‌ها را بشناسد.

به عنوان مثال شش نفر که از جزیره گویان مهمان یک نفر شده بودند میزبان آن‌ها را مجبور به دادن آزمایش کرونا کرده بود که در نتیجه آزمایش مشخص شد چهار نفر آن‌ها کرونا داشته اند.
با توجه به همین واقعیات عفونت شناسان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از ورود ویروس جدید کرونا (کووید-‌‌۱۹) ‌ از طریق فرودگاه‌های کشور، تدابیر سفت و سخت تری به اجرا گذاشته شود. این کارشناسان می‌گویند بهترین شیوه برای این انجام آزمایش و غربالگری است.
البته برخی کشور‌ها مانند امارات عربی متحده این مسیر را در پیش گرفته اند. در فرودگاه دبی تنها کسانی حق ورود به خاک این کشور را دارند که آزمایش کرونا داده باشند و نتیجه آزمایش منفی باشد.

ارسال نظر