|

نصب دوربین حرارتی در فرودگاه سردار جنگل رشت جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا

ارسال نظر