|

بازدید مشاور مدیرعامل از روند اجرای پروژه های فرودگاهی یاسوج

مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید از فرودگاه یاسوج از اقدامات و روند اجرای پروژه های این فرودگاه ابراز رضایت کرد.

غلامرضا رستمیان در این بازدید که با همراهی مدیرکل حراست و امنیت فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شد، از نزدیک در جریان فعالیت ها و پروژه های انجام شده در این فرودگاه قرار گرفت و رضایت خود را تلاش های انجام شده ابراز کرد.

همچنین علی محسنیان، مدیر فرودگاه یاسوج به ارایه گزارشی درباره پروژه بزرگ توسعه و بهسازی سطوح پروازی، پر کردن دره ابتدای باند فرودگاه، تطویل باند به میزان 600متر، افزایش pcn از 26به46، مهیا شدن امکان نشست و برخاست پروازهای برنامه ای هواپیمای جت متوسط پیکر، سیستم روشنایی باند، کاهش 13 مانع بلند پروازی، بهسازی ترمینال و محاوط پرداخت

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر