|

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس خبر داد:

جابجایی ۹۰ هزار و ۵۸۸ مسافر از فرودگاه شیراز در اردیبهشت ماه ۹۹

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از جابجایی ۹۰ هزار و ۵۸۸ مسافر از فرودگاه بین المللی شیراز در اردیبهشت ماه ۹۹ خبر داد.

رضا بدیعی فرد مدیرکل فرودگاه‌های استان فارساز افزایش ۴۳ درصدی پروازها در اردیبشهت ماه سال جاری در مقایسه با فروردین خبر داد و گفت: بر اساس آمار در اردیبهشت ماه، یک هزار و ۵۸ پرواز داخلی و خارجی از فرودگاه شیراز انجام شد که از این تعداد ۲۳ پرواز در مسیر خارجی بوده است.

او با بیان اینکه جابجایی مسافران داخلی و خارجی با افزایش ۶۹ درصدی روبرو شده است؛ اظهار کرد: در این مدت ۸۹ هزار و ۳۰۶ نفر در مسیر داخلی و یک هزار و ۲۸۲ نفر در مسیر خارجی سفر کردند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از افزایش ۲۹۴ درصدی بار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۹۹ خبر داد و گفت : در این مدت میزان بار جابجا شده نیز در مسیرهای خارجی و داخلی به ترتیب یک هزار و ۵۳۷ و ۱۹۴ تن بوده است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر