|

مدیرکل فرودگاه های اردبیل گفت:

برنامه ریزی برای افتتاح باند اصلی فرودگاه اردبیل در سال جاری

مدیرکل فرودگاه های اردبیل با اشاره به پیشرفت 60 درصدی پروژه بهسازی باند اصلی فرودگاه اردبیل از برنامه ریزی برای بهره برداری از این باند در سال جاری خبر داد.

سید فخرالدین هاشمی با بیان اینکه در شش ماه دوم سال 98 هر هفته 42 پرواز در فرودگاه اردبیل برنامه ریزی شده بود، گفت: به دلیل بسته بودن باند اصلی (جهت انجام بهسازی) که مجهز به سیستم های کمک ناوبری است، در سال جاری این آمار کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به افتتاح فاز نخست پروژه بهسازی سطوح پروازی و باند اصلی این فرودگاه در سال گذشته گفت: این پروژه به پیشرفت 60 درصدی رسیده و سال جاری به پایان خواهد رسید.

مدیرکل فرودگاه اردبیل افزود: در صورت تایید فلایت چک، در سال جاری ILS کت 2 فرودگاه اردبیل را خریداری می کنیم.

هاشمی همچنین از انجام بهسازی و اقداماتی از جمله نوسازی کانال انتقال انرژی و تاسیسات برقی و تامین تجیهزات ایمنی زمینی از جمله ماشین کفساز، تانکر، خودروی پیشرو و تجهیزات برف روبی در فرودگاه اردبیل خبر داد.

وی همچنین از تخصیص سه دستگاه خودرو عملیاتی خریداری شده از طرف شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به آتش نشانی و هدایت زمینی  زمینی فرودگاه اردبیل خبر داد و گفت: این خودروها شامل یک دستگاه خودروی آمیکو دو کابین (مدیریت اپرون)ویک دستگاه خودرو آمیکو تک کابین (خودرو پیشرو)و یک دستگاه خودرو برف خوار فرزیا مخصوص عملیات برفروبی سطوح پروازی است.

مدیرکل فرودگاه های استان اردبیل همچنین با اشاره به انجام بهسازی ترمینال فرودگاه پارس آباد در سال 98 گفت: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تامین هزینه ساختمان سوختگیری هواپیما را در فرودگاه پارس آباد متقبل شده که سال جاری انجام می شود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر