|

فرودگاه منچستر دو ترمینال خود را می‌بندد

فرودگاه رینگ‌وی شهر منچستر، دو ترمینال از سه ترمینال خود را می‌بندد. 

سومین فرودگاه بزرگ انگلستان، به علت کاهش تقاضای سفرهای هوایی ترمینال‌های دو و سه را تعطیل می‌کند.

 

ارسال نظر