|

مدیرکل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) :

 زیباسازی محاوط شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در دستور کار قرار دارد

مدیرکل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت : زیباسازی محاوط شهر فرودگاهی با هدف نمایش جلوه ای زیبا از کشورمان، در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

 احمدرضا بیاتی با اشاره به اهمیت شهر فرودگاهی به عنوان مهمترین دروازه ورودی و خروجی کشور اظهار داشت زیباسازی محاوط این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

بیاتی ادامه داد در همین راستا رنگ آمیزی جداول خیابان ها و زیرپل ها در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

وی گفت : یکی دیگر از اقداماتی که در راستای زیباسازی محیط شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) صورت گرفت احداث میدان جدید در این مجموعه با نام "میدان پرواز" بود.

مدیرکل برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان داشت در مرکز این میدان یک کره نصب شده که به مفهوم زمین بوده و ِالمان های نصب شده در اطراف این کره به معنای پرواز است.

بیاتی افزود نورپردازی برج مراقبت پرواز شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای زیباسازی محاوط این مجموعه انجام گرفت

ارسال نظر