|

فرودگاه یاسوج:

ارتقای ایمنی فرودگاه یاسوج با کاهش موانع پروازی

مدیر فرودگاه یاسوج با اشاره به محدودیت های پروازی ناشی از شرایط توپوگرافی و کوهستانی منطقه، حفظ سطح قابل قبول ایمنی را اولویت برنامه های این فرودگاه اعلام کرد و گفت: ایمنی فرودگاه یاسوج با کاهش موانع پروازی ارتقا یافته است.

علی محسنیان اظهار کرد: اقدامات مهم و موثری طی سال های اخیر برای ارتقای وضعیت ایمنی در این فرودگاه انجام شده است.

وی یادآور شد: دره عمیقی به عمق 27 متر در ابتدای باند 13 فرودگاه وجود داشت که به عنوان یک تهدید بالقوه برای ایمنی پروازها به حساب می آمد. پس از بررسی مشاور و تهیه طرح توسعه و بهسازی سطوح پروازی، دره مذکور با حجم یک میلیون و 300 هزار مترمکعب مصالح فنی مورد تایید آزمایشگاه مکانیک خاک شامل 173 هزار کامیون، مرحله به مرحله خاکریزی، تسطیح، کوبیده و در نهایت پر شد و بخش 600 متری تطویل شده باند نیز روی موقعیت مکانی دره سابق قرار گرفت.

وی با بیان اینکه 13 مانع بلند پروازی در طی این سال ها یکی پس از دیگری تقلیل ارتفاع داده شد، افزود: حدود 1600 متر از آستانه باندهای 13 و31 این فرودگاه که غیرقابل استفاده شده بود، دوباره قابل استفاده شد.

به گفته وی، پیگیری برای کاهش موانع و آگاه سازی دستگاه های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و افکار عمومی در خصوص ضرورت رعایت حریم بی خطری پروازها در این فرودگاه مکاتبات، اطلاع رسانی و پیگیری های لازم انجام شد

مدیر فرودگاه یاسوج با اشاره به انجام نوسازی و تقویت سیستم های ارتباطی(سوئیچینگ و زیرساخت های فرکانس ها) گفت: سه مرحله فلایت چک و بهره برداری از طرح های  تقرب و نیز بررسی دستگاه های کمک ناوبری DVOR/DME نیز از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص بود که در حوزه ناوبری هوایی انجام شده است.

محسنیان با تاکید بر التزام عملی به استقرار کامل سیستم مدیریت ایمنی بر اساس الزامات doc 9859 ایکائو وcad 1019 سازمان هواپیمایی کشوری با هدف کنترل و کاهش ریسک های مرتبط با فعالیت های هوانوردی، اظهار کرد: وارسی های دوره ای و پایش منظم مناطق پروازی با هدف جلوگیری از ایجاد مزاحمت حیات وحش از قبیل پرنده و چهارپا برای عملیات پروازی و تاکید بر شعار ایمنی برای همه از رهگذر آموزش های خودآگاه و ناخودآگاه به کارکنان فرودگاه مانند جلسات آموزشی، گروه های آموزشی، شبکه های مجازی و تلویزیون آموزشی از دیگر فعالیت های انجام شده در این راستا هستند.

وی تاکید کرد: حفظ این سطح از ایمنی، با توجه به شرایط خاص و ساخت و سازهای متعدد در اطراف فرودگاه از نظر نفوذ موانع در حریم بی خطری پروازها مورد بررسی و رصد قرار می گیرند.

منبع: تسنیم

ارسال نظر