|

فرودگاه کرمان در انتظار باند جدید

پیشرفت 80 درصدی باند جدید فرودگاه کرمان

مدیرکل فرودگاه‎های استان کرمان از پیشرفت 80 درصدی ساخت باند جدید فرودگاه کرمان خبر داد.

علی قاسم زاده گفت: اکنون در فرودگاه‎های استان کرمان پروژه‎های مختلفی در حال اجرا هستند که از جمله آن نصب سامانه کمک ناوبری DVOR_DME در فرودگاه کرمان، احداث دیوار حفاظتی فرودگاه‎های کرمان، بم و جیرفت و توسعه و بهسازی ترمینال داخلی کرمان را می توان برشمرد.
وی با اشاره به پیشرفت 80 درصدی ساخت باند جدید فرودگاه کرمان ادامه داد: ساخت دیوار حفاظتی فرودگاه کرمان به پایان رسیده و مرحله نصب سامانه کمک ناوبری نیز انجام شده است و امور راه‎اندازی آن در حال اجرا است.
وی با اشاره به اجرای عملیات فیبرنوری فرودگاه‎های رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت ادامه داد: بحث قرارداد بهسازی فرودگاه کرمان شامل ترمینال، ساختمان‎ها و محوطه‎ها نیز رشد 30 درصدی یافته‎اند.
قاسم‎زاده در مورد اعتبارات تخصیص داده شده برای این پروژه‎ها گفت: در مجموع با در نظر گرفتن پروژه روشنایی باند و نصب دستگاه کمک ناوبری ILS برای باند جدید (بعد از اتمام آن)، بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر