|

با حکم امیرمکری

اولین مدیر فرودگاهی زن در ایران منصوب شد

با ابلاغی از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران پروانه سهرابی به سمت مدیر فرودگاه آبادان منصوب شد.

سیاوش امیرمکری با توجه به توانمندی‎ها و تجارب سهرابی از وی خواسته است تا در زمینه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در جهت پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی مؤثر با شرکت‎های هواپیمایی و نهادهای حفاظتی – امنیتی و دیگر مجموعه‎های مرتبط با خدمات فرودگاهی و نگهداری اصولی زیرساخت‎های موجود و بهره‎برداری مؤثر و اقتصادی از ظرفیت‎های فرودگاهی، توسعه کسب و کارها و وصول به موقع درآمدها با تأکید بر انضباط مالی، اجتناب از اتلاف منابع، کاهش هزینه‎ها، رعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با ستاد شرکت برنامه‎ریزی و اقدام کند.

سهرابی همچنین موظف شده است تا با توسعه کار تیمی، افزایش مهارت‎ها و بهبود شرایط کاری «منابع انسانی متخصص» ضمن تأکید بر شناسایی و بکارگیری نیروهای مستعد و جوان با هـدف همتاپروری و کادرسازی و همچنین تعامل موثر با مسئولان ارشد استان به منظور استفاده از ظرفیت‎های فراهم شده در حوزه فرودگاهی و ایجاد مسیرهای جدید پروازی از مناطق مختلف اقدام کند.

گفتنی است، پروانه سهرابی پیش از این در سمت معاون برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی فرودگاه اهواز فعالیت می‎کرد که اکنون علاوه بر مدیریت فرودگاه آبادان، در جایگاه مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده نیز به ایفای نقش خواهد پرداخت.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر