|

به گزارش روابط‎عمومی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران

خرداد 98؛ جابجایی بیش از سه میلیون و 825 هزار مسافر در فرودگاه‎های کشور

آمار شاخص‎های هوانوردی خرداد 98، از جابجایی بیش از سه میلیون و 825 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد.

طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در خرداد 98، با انجام 31415 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 36 میلیون و 823 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کند.

بر همین اساس در خرداد 98، فرودگاه مهرآباد با 10115 فروند بیشترین نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از یک میلیون و 192 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 5117 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش نزدیک به 754 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 3523 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 565 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون و 895 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش نزدیک به شش میلیون و 786 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای خرداد 98، نشست و برخاست 26231 فروند هواپیما است که طی آن بیش از سه میلیون مسافر و نزدیک به 21 میلیون و 828 هزار کیلوگرم بار منتقل شده‎است.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4227 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 626 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به چهار میلیون و 763 هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2274 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 214 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و 579 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای بین‎المللی خرداد 98، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 5184 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 771 هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزدیک به 15 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست بیش از 3483 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 564 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون و 860 هزار کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 890 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 128 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 310 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش 30143 مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر