|

با حکم علی رستمی

انتصاب "محمدرضا فردی" به مدیرکلی ترمینال گالری سلام

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) طی ابلاغی مدیرکل ترمینال گالری سلام را منصوب کرد.

علی رستمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره این مجموعه طی ابلاغی محمدرضا فردی را به عنوان "مدیرکل ترمینال گالری سلام" منصوب کرد.

در این ابلاغ آمده است:

باعنایت به برخورداری جنابعالی از مراتب تعهد، تجربه و تخصص، بدینوسیله به موجب این ابلاغ به عنوان "مدیرکل ترمینال گالری سلام" منصوب می شوید.

امیداست با استعانت از خداوند متعال وبا بکارگیری همه امکانات و ظرفیت های موجود، حسب اختیارات محوله، ذیل معاونت بهره برداری فرودگاهی در راستای خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

منبع: روابط عمومی فرودگاه امام خمینی (ره)

ارسال نظر