|

آتش در برج مراقبت فرودگاه سیدنی و تعویق همه پروازها

همه پروازهای خروجی فرودگاه سیدنی به‌علت وضعیت اضطراری برج مراقبت به تعویق افتادند. پس از کشف دود، برج مراقبت تخلیه شد.

گزارش اولیه

همه پروازهای خروجی فرودگاه سیدنی به‌علت وضعیت اضطراری برج مراقبت به تعویق افتادند. پس از کشف دود، برج مراقبت تخلیه شد.

همه هواپیماها در فرودگاه سیدنی زمین‌گیر شد و هیچ پرواز خروجی انجام نگرفت. شرکت‌های هواپیمایی استرالیایی از طریق صفحه‌های مجازی این مهم را به گوش همه رساندند.

آخرین اطلاعات

آتش‌نشانان برج را برای بازگشتن کارمندانش آماده کرده‌اند و انتظار می‌رود پروازهای فرودگاه سیدنی از سر گرفته شوند. همه محدودیت‌ها برطرف شده و مسافران می‌توانند وضعیت پروازشان را از طریق ایرلاین مربوطه بررسی کنند.

ارسال نظر